>  Karaşar Nahiyesi            >  Kırbaşı Nahiyesi              >  Uruş Nahiyesi            
KÖYLER
>  Acısu
>  Batça
>  Boyalı
>  Dibecik
>  Dikmen
>  Dudaş
>  Kabaca
>  Kaplan
>  Kapullu
>  Kargı
>  Kozalan
>  Köst
>  Kuyucak
>  Macun
>  Mikail
>  Nuhhoca
>  Saray
>  Sekli
>  Tahir